Klavdija Zadravec

poslovna sekretarka (položnice)

Valentina Zgubič

organizator prehrane

Vesna Šiftar

računovodja

Jadranka Zajec

organizator zdravstveno-higienskega režima

Polonca Kocman

knjigovodja