POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Spoštovani starši,

s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo bili obveščeni, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS_CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo v vrtcu, do napotitve v karanteno na domu podaljšalo za nekaj dni. Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok bodo tako za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku karantene. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Vodstvo Vrtca Tezno Maribor

Dostopnost