POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

O nas so objavili članek na maribor24.si

Naslov članka je Malčki iz Vrtca Tezno so tudi letos preštevali ptice, vključili so se vsi oddelki. V akciji Ptice okoli nas, sodelujemo že od leta 2019, v letošnjo akcijo pa so vključeni vsi oddelki. Več o akciji in našem sodelovanju si lahko preberete na tej...

več...

Predstavitev našega dela v okviru projekta Pasavček

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, v katerega je vključenih veliko naših oddelkov. Med temi tudi oddelek Vetrnice, v enoti Mišmaš. Vzgojiteljica Simona Potočnik, ki vodi...

več...

Potovanje zobne vile iz Pedenjpeda k zobozdravniku dr. Bombeku

V Vrtcu Tezno Maribor otroci veliko ustvarjajo in rišejo in tako  je enkrat v oddelku  Mavrica, enote Pedenjped, čisto spontano nastala  zobna vila. Ta zobna vila je nekaj časa krasila steno igralnice. Bila je res posebna zobna vila, preveč posebna, da bi ostala in...

več...

Nagrada na likovnem natečaju OBČINSKE TURISTIČNE ZVEZE MARIBOR

OBČINSKA TURISTIČNA ZVEZA MARIBOR je v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Maribor in z  Mestno občino Maribor pripravila likovni natečaj Kapljice vode. Natečaja se je udeležil tudi naš vrtec. Izbrana so bila štiri najboljše likovna dela, izmed teh je A.K., iz skupine Sončnica, pod mentorstvom Jerneja Vajsbaherja prejel nagrado za fotografijo “Na lovu za kapljicami vode na našem igrišču – na gugalnici”. Otvoritev razstave je bila v prostorih razstavišča URBAN, Mestne občine Maribor. Iskrene čestitke!

Predstavitev našega dela v okviru projekta NA-MA poti

Na Brdu pri Kranju je v juniju 2022, potekala zaključna konferenca namenjena sodelujočim v petletnem razvojnem projektu NA – MA POTI (NAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost), v katerem smo se skupaj s konzorcijskimi partnerji osredotočali na pripravo teoretičnih podlag ter razvijali in preizkušali pedagoške pristope in strategije, v katere smo vključevali tudi nove tehnologije. S tem smo prispevali k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti od vrtcev do srednjih šol.

V okviru projekta sta se predstavili vzgojiteljica Petra Ferlič in vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice Darinka Kodrič ter otroci iz skupine Smehci, kar si lahko ogledate na spodnji video povezavi

Prejeli smo priznanje in leseno plaketo v projektu Znanje o gozdovih (LEAF = Learning About Forests)

V  okviru EKO šole so v enoti Lupinica sodelovali v projektu Znanje o gozdovih (LEAF = Learning About Forests). 

Znanje o gozdovih (LEAF = Learning About Forests) izobražuje in ozavešča o gozdovih in o njihovi vlogi na našem planetu. V sklopu projekta smo spodbujali povezovanje otrok z gozdom in gozdno dediščino ter učili o vseh vidikih gozda (okoljskem, socialnem, ekonomskem …). Skozi projekt smo opozarjali na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja. Preko različnih dejavnosti smo poskušali doseči večjo stopnjo okoljske zrelosti otrok.

V okviru projekta smo se predstavili s primerom dobre prakse, katero je predstavila vzg. Tina Zajšek NETOPIR- TIČ ALI MIŠ. Vzg. Petra Ferlič je napisala članek, ki je izšel v časopisu Večer z naslovom Vse živo v Stražunu.

Pridobili smo certifikat strpnega vrtca

V okviru projekta Pomahajmo v svet smo sodelovali pri oblikovanju in graditvi “Strpnega vrtca”, kot načina življenja. V šolskem letu 2021/2022 smo se zavzemali za dvigovanje multikulturne zavesti, ki naj bi pripomogla k strpnejšem okolju.

Naziv “Strpen vrtec” odraža ozaveščanje za sprejemanje drugačnosti, saj je že otrokom potrebno pokazati, da smo vsi med seboj enaki in enakovredni.

Informacije ob začetku novega šolskega leta

Spoštovani starši.

Prvi september se približuje in vemo, da ga vi in vaši otroci že težko pričakujete. Tudi mi se temeljito pripravljamo na začetek šolskega leta.

SEZNAMI OTROK BODO OD 25.08.2022, DOSEGLJIVI PRI VODJI ENOTE ALI NA UPRAVI VRTCA TEZNO MARIBOR.

Dan odprtih vrat bo organiziran v posamezni enoti dne 30.8.2022, ob 17.00, za vse otroke in njihove starše.

Vsi zaposleni bomo poskrbeli, da se bodo otroci prvi dan in vse naslednje dni dobro počutili ter, da bo njihovo bivanje v vrtcu prijetno in sproščeno.

Želimo vam, da mirno preživite še teh nekaj sončnih dni v avgustu.

Zaključna prireditev v enoti Mehurčki

Skozi celo šolsko leto smo se v enoti Mehurčki (v okviru projekta enote) trudili polepšati ograjo, obnoviti talne poslikave, urediti nove kotičke… in tako obogatiti igro otrok na igrišču. Zaključno srečanje z naslovom “Igralnica na prostem”, je otrokom in odraslim ponudilo raznolike aktivnosti po postajah, iz različnih področjih dejavnosti. 

Prejeli smo zlato priznanje na sejmu Altermed

Na sejmu GREEN VITA – Altermed, ki je potekal v Celju od 20.5. – 25.5.2022, se je predstavilo 81 ustanov, ki so prikazali tematske vsebine, ki so bile namenjene prehrani in zdravemu življenjskemu slogu. Mi smo se predstavili na stojnici.

Ocenjevalna komisija je posamezne stojnice ocenila skozi naslednje kriterije:
– aktualna in izvirna vsebina razstavnega prostora,
– jedrnata vsebinska sporočilnost in privlačnost razstavljenih vsebin,
– preglednost razstavljenih vsebin,
– letaki in drugo informativno gradivo,
– komunikacija razstavljavcev z obiskovalci.

Dobili smo najvišje število možnih točk in tako prejeli zlato priznanje.

Razstava likovnih del iz enote Pedenjped

Otroci iz enote Pedenjped, so po obisku mnogih športnikov likovno upodobili lastna doživetja. Likovna dela so razstavljena v Športnem centu Barada. Dela bodo na voljo za ogled tudi na zaključni prireditvi enote Pedenjped. Vabljeni k ogledu.

Kako nastane reka

V sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave smo v enoti Lupinica izvedli delavnico – Kako nastane reka. Otroci so z izkustvenim učenjem spoznali reko kot življenjski prostor, njen pomen za okolje in človeka. Tako ozaveščamo že najmlajše, kako lahko doprinesejo k ohranjanju našega planeta, kako pomembno je zdravo naravno okolje, pitna in čista voda ter sobivanje z vsemi živimi bitji. Vsako dejanje šteje!

Športno dogajanje v enoti Pedenjped

Pestro, športno dogajanje v okviru projekta Pedenjpedovi gibalčki, v enoti Pedenjped, se nadaljuje.  Veseli smo, ker so se številna športna društva odzvala na naše povabilo. Obiskal nas je trener gimnastike Aleksander Šajn, Športnega društva Studenci, ki je otrokom, na igriv način predstavil nekaj elementov gimnastike. Vaditelja Športnega centra Barada sta predstavila elemente taekwando – ja. V teniški svet nas je popeljal Jernej Ploj, ki trenira na Želežničarskem teniškem klubu. Naše najmlajše pa je razgibala Marija Bratina, naša upokojena sodelavka, sedaj pod okriljem društva DTV Partizan.

Zabavna, športna druženja so nas spodbudila k ponovnemu sodelovanju še v prihodnje in že danes se jih veselimo. Hvala vam!

Dostopnost