Izvajajo se v vseh enotah vrtca. Vanje se vključujejo otroci od 4. leta starosti z upoštevanjem njihovih interesov.

Prireditev Ciciban poje in pleše

Cilj: razvijati posebna nagnjenja in sposobnosti otrok
Izvajalci: strokovni delavci v enotah
Vrste obogatitvenih dejavnosti:
Plesne urice
Glasbene urice
Fotografske urice
Mali planinci
Gibalno – športne urice
Srečanje s tujim jezikom
Naravoslovne urice
Centralni pevski zbor Kresničke združuje otroke iz več enot.
Dostopnost