POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Obveščamo vas, da bo od 16.3. do 25.03.2022, potekal uradni vpis za šolsko leto 2022/2023. Bogastvo našega vrtca so enote in ljudje s svojo prepoznavnostjo v vsakdanjem življenju ter pestro vzgojno dejavnostjo. Z nami bodo lahko otroci ustvarjali, raziskovali, odkrivali… in na različne načine doživljali otroški svet domišljije.

Vpisujemo otroke, ki bodo do vključno 1. 1. 2023 dopolnili starost 11 mesecev, do vstopa v šolo.

Vpis v Vrtec Tezno Maribor bo potekal na upravi, Dogoška cesta 20, 2000 Maribor, od ponedeljka do petka, od 8.00 do 15.00 ure ter v sredo 16.3.2022, od 8.00 do 17.00 ure.

Za vpis potrebujete:

  • osebne podatke o otroku – EMŠO, prebivališče,
  • osebne podatke staršev oz. skrbnikov – EMŠO, prebivališče.

Vloge za vpis bomo v času uradnega vpisa sprejemali tudi preko redne pošte na naslov:

VRTEC TEZNO MARIBOR, Dogoška cesta 20, Maribor

ali preko elektronske pošte: vrtec.tezno@guest.arnes.si Po prejemu vloge preko elektronske pošte vas bomo obvestili, da smo vlogo prejeli, zato potrditveno elektronsko sporočilo shranite.

Dobrodošli v naš vrtec.

Dostopnost