POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Vpis v vrtec

020Ko bo vaš otrok prvič prestopil prag vrtca, bo to zanj velik dogodek. Iz njemu dobro znanega in varnega domačega okolja z vsemi prijaznimi obrazi, se bo znašel v drugem okolju obkrožen z novimi, neznanimi ljudmi. Na to se je potrebno pripraviti in predvideti možne neprijetnosti in težave, ki lahko nastanejo iz različnih vzrokov. Če se z bivanjem otroka pojavijo težave ali vam odhod otroka v vrtec povzroča skrbi, se najprej pogovorite z vzgojiteljico, s svetovalnim delavcem ali z vodstvom vrtca.
Preden boste otroka prvič pripeljali v vrtec, vam priporočamo, da se srečate s svojo vzgojiteljico, ki vam bo pokazala notranje bivalne prostore in igrišče. Vaš otrok bo takrat spoznal novo okolje in vrstnike, pa tudi igral se bo lahko z njimi.

Takrat se boste z vzgojiteljico pogovorili o tem kakšen je otrokov odnos do neznanega (ljudi in okolja), na kakšen način se tolaži in uspava, ali ima dudo, stekleničko, ljubkovalno igračo … s katero se potolaži in sam umiri, kakšen ritem prehranjevanja in spanja ima, kako se hrani in kaj rad je, kako in kaj se najraje igra, kako vaš otrok navezuje stike z odraslimi in z drugimi otroki, kako se odziva v novih situacijah, o njegovih navadah, igrah in drugih posebnostih.

Vzgojiteljici in njeni pomočnici boste tako pomagali, da bosta naredili vašemu otroku bivanje v skupini prijetno. Pomembno je, da se boste tudi vi dobro počutili, ko boste svojega otroka zaupali novim ljudem. Vstop v vrtec je pomemben in čustveno zahteven dogodek tudi za vas, starše. Vaše zaupanje v naše delo se prenaša tudi na otroka, zato lahko z medsebojnim sodelovanjem ta dogodek naredimo prijetnejši.

Dostopnost