Poslanstvo in vizija

DSCN4322V našem vrtcu podpiramo razvoj zadovoljnih, samostojnih in aktivnih otrok. Zagotavljamo jim spodbudno, funkcionalno opremljeno ter otrokom prijazno okolje. Upoštevamo njihovo drugačnost in jim omogočamo izbiro pri igri in učenju. Zagotavljamo kakovosten program, ki temelji na načelih nacionalnega programa Kurikuluma za vrtce in upošteva avtonomnost strokovnih delavcev, njihovo strokovno in osebnostno rast. Pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa spodbujamo starše da soodločajo pri oblikovanju vsebin in se aktivno vključujejo v izvedbo.

Publikacija Vrtca Tezno Maribor

Pri oblikovanje vrtčeve kulture in klime, nas vodita predvsem dve vrednoti: 

Spoštovanje

 • Spoštujemo vse udeležence v procesu: to so starši, otroci, zaposleni in lokalna skupnost.
 • Smo pošteni in si zaupamo: pomeni, da posredujemo informacije, ki so resnične, da se držimo dogovorov, ki jih sprejemamo.
 • Razvijamo in negujemo medsebojne odnose: zato se poslušamo, smo prijazni, spoštljivi, strpni, priznavamo drugačnost in iščemo skupne poti.

Odprtost

 • Spodbujamo in podpiramo ustvarjalnost: zato spodbujamo drug drugega pri izražanju, ustvarjanju in doseganju rezultatov in tako razvijamo samopodobo posameznika.
 • Izražanje idej in znanj: sprejemamo in upoštevamo različnost idej in znanj vseh udeležencev in s tem dvigujemo  kakovost dela in življenja v vrtcu.
 • Sprejemamo različnost: Spoznavamo in priznavamo različne kulture, upoštevamo posebnosti spolov in spoznavamo posebnosti različnih generacij.

Vizija

“Naš vrtec je trdna skupnost v kateri je odprtost do drugih spoštovanje nas samih”.

 

Poslanstvo
 • V našem vrtcu podpiramo razvoj zadovoljnih, samostojnih in aktivnih otrok:
  • z zagotavljanjem spodbudnega, funkcionalno opremljenega ter otrokom prijaznega okolja,
  • z upoštevanjem drugačnosti in izbire,
  • s spodbujanjem primernega vzdušja za igro in učenje,
  • odrasli smo vzgled otrokom.
 • Zagotavljamo visoko kakovosten program:
  • ki temelji na načelih Kurikuluma za vrtce, kot nacionalnega programa,
  • ki temelji na sodobnih pristopih in metodah dela,
  • ki upošteva avtonomnost strokovnih delavcev,
  • ki zagotavlja osebnostno in strokovno rast zaposlenih,
  • ki vključuje mednarodno sodelovanje.
 • Vključujemo starše v partnerski odnos:
  • kot sodelavce pri izvajanju vzgojnega procesa,
  • pri oblikovanju vsebin,
  • s strokovno individualno podporo in podporo preko različnih izobraževanj.
Dostopnost