POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Projekti

Sodelujemo v projektih na državni in mednarodni ravni

 • NA-MA POTI
 • ERASMUS + »Deutch.info – Deutch für Kinder mit der Dandelin app«
 • Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje
 • Varno v vrtec in šolo
 • Pomahajmo v svet
 • Tradicionalni slovenski zajtrk
 • Pasavček
 • Dan za strpnost in prijateljstvo
 • Bralni projekt Naša mala knjižnica
 • Palček bralček
 • Simbioza SKUPNOST
 • Zdravje v vrtcu
 • Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah

Programi na državni ravni:

 • Ekošola kot način življenja
 • Mali sonček
 • Varno s soncem
Lastni projekti
 • Mišmaš praznuje – Pletemo niti med preteklostjo in sedanjostjo
 • Drugačnost nas bogati
 • Ko se srečata umetnost otroka in odraslega: Ilustracija – čutni portal v svetu slikanice
 • Žogajmo se

SODELOVANJE V VSESLOVENSKIH AKCIJAH na državni ravni:

 • Začni mlad, tekmuj pošteno – OTROCI TEČEJO

Palček bralček

Namen projekta je spodbujanje otrok k  prostočasnemu branju oz. branju za razvedrilo. Spodbujati želimo branje, ki ni prisila.

več...

Zdravje v vrtcu

Rdeča nit projekta: Prihodnost je moja. V tem šolskem letu bomo osvajali zdrave navade, spoznavali sebe in druge v različnih okoliščinah, raziskovali našo okolico in sebe v njej, preverjali naše počutje in odnos do predmetov, ljudi, narave, kulture. Ponovno se bomo...

več...

Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah

Spoznati, da ljudje s svojim vsakodnevnim delovanjem vplivamo na naravno in družbeno okolje. Obeležiti evropski teden mobilnosti Spodbujati otroke in starše k uporabi trajnostnih potovalnih načinov, kot so hoja, kolesarjenje in javni potniški promet Spodbujanje...

več...

Ekošola kot način življenja

Projekt in tematski sklopi se bodo izvajali v vseh enotah v sodelovanju s podjetji in posamezniki v okolici: Snaga , Zavod za varovanje narave… Cilj: Doživljanje in spoznavanje narave v njeni raznolikosti preko igre (z uporabo že  osvojenih pristopov ) za trajnostni...

več...

Mali sonček

Namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na vremenske razmere.

več...

Varno s soncem

Otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.

več...

Drugačnost nas bogati

Izvajal se bo v enoti Mehurčki Cilji: Povezovanje z otroki iz oddelkov s prilagojenim programom. Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti. Spodbujanje strpnosti, sprejemanje različnosti, drugačnosti. Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci,...

več...

Pedenjpedovi gibalčki

Projekt se bo izvajal v enoti Pedenjped. Želimo obuditi in aktualizirati obstoječe športne dejavnosti v enoti Pedenjped ter ponuditi otrokom pestre ter zanimive načine vadbe. Razvijati in spodbujati želimo gibalno pismenost za večjo kakovost življenja in zdrav...

več...
Dostopnost