Projekti

Sodelujemo v projektih na državni in mednarodni ravni

 • ERASMUS + »Eduskills.plus.Media – Photography as a tool for fostering media education in kindergartens«
 • NA-MA POTI
 • ERASMUS + »kids.deutsch.info – a portal for learning German in a fun and playful way«
 • Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje
 • Varno v vrtec in šolo
 • Pomahajmo v svet
 • Tradicionalni slovenski zajtrk
 • Pasavček
 • Dan za strpnost in prijateljstvo
 • Bralni projekt Naša mala knjižnica
 • Palček bralček
 • Simbioza SKUPNOST

Programi na državni ravni:

 • Ekošola kot način življenja
 • Mali sonček
 • Varno s soncem
Lastni projekti
 • Gozd – čudimo se
 • Igralnica na prostem
 • Ko se srečata umetnost otroka in odraslega
 • Pedenjpedovi gibalčki

SODELOVANJE V VSESLOVENSKIH AKCIJAH na državni ravni:

 • Začni mlad, tekmuj pošteno – OTROCI TEČEJO

Palček bralček

Namen projekta je spodbujanje otrok k  prostočasnemu branju oz. branju za razvedrilo. Spodbujati želimo branje, ki ni prisila.

več...

Ekošola kot način življenja

Projekt in tematski sklopi se bodo izvajali v vseh enotah v sodelovanju s podjetji in posamezniki v okolici: Snaga , Zavod za varovanje narave… Cilj: Doživljanje in spoznavanje narave v njeni raznolikosti preko igre (z uporabo že  osvojenih pristopov ) za trajnostni...

več...

Mali sonček

Namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na vremenske razmere.

več...

Varno s soncem

Otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.

več...

Gozd – čudimo se

Projekt se bo izvajal v enoti Mišmaš. Cilji: Spodbujati različne pristope k spoznavanju narave. Otrok išče, opazuje, primerja, raziskuje in eksperimentira z naravnimi in umetnimi materiali. Otrok opazuje spremembe v daljšem časovnem obdobju. Otrok ugotavlja ter...

več...

Igralnica na prostem

Izvajal se bo v enoti Mehurčki Cilji: S pomočjo dejavnosti na prostem vzbuditi spoštljiv odnos otrok do narave, reciklirati, uporabljati odpaden material. Otroci bodo pomagali načrtovati kotičke, si zamišljali stvari in pomagali pri njihovi izdelavi. Otrok razvije...

več...

Ko se srečata umetnost otrok in odraslih

Izvajal se bo v enoti Lupinica. Otrokom omogočiti raziskovanje in doživljanje slikanice kot umetnostne zvrsti (kombinacija dveh ravni komunikacije  - verbalne in vizualne). Otrok raziskuje, primerja, opazuje različne vrste in tehnike ilustracij slovenskih avtorjev....

več...

Pedenjpedovi gibalčki

Projekt se bo izvajal v enoti Pedenjped. Želimo obuditi in aktualizirati obstoječe športne dejavnosti v enoti Pedenjped ter ponuditi otrokom pestre ter zanimive načine vadbe. Razvijati in spodbujati želimo gibalno pismenost za večjo kakovost življenja in zdrav...

več...
Dostopnost