Sodelujemo v projektih na državni ravni   

 • ERASMUS + »Eduskills.plus.Media – Photography as a tool for fostering media education in kindergartens«
 • NA-MA POTI
 • ERASMUS + »kids.deutsch.info – a portal for learning German in a fun and playful way«
 • Center za celostno obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami @ mreženje vzgojno-izobraževalnih, socialnih in zdravstvenih inštitucij, svetovanje strokovnim delavcem in družini  (COMP@S)
 • Tradicionalni slovenski zajtrk
 • Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzhodni kohezijski regiji (COOPP-VKR)
 • Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah
 • Pasavček
 • Dan za strpnost in prijateljstvo
 • Bralni projekt Naša mala knjižnica
 • Palček bralček

Programi na državni ravni:

 • Ekošola kot način življenja
 • Mali sonček
 • Varno s soncem
Lastni projekti
 • Gozd – igralnica na prostem
 • Gozdna igralnica
 • Ko se srečata umetnost otroka in odraslega
 • Pedenjpedovi gibalčki

SODELOVANJE V VSESLOVENSKIH AKCIJAH na državni ravni:

 • Simbioza giba
 • Začni mlad, tekmuj pošteno – OTROCI TEČEJO

NA-MA POTI

Sodelujemo v projektu NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost),  ki se bo zaključil leta 2022. Nosilec projekta je Zavod republike Slovenije za šolstvo. V projektu sodeluje 98 vzgojno-izobraževalnih zavodov (33...

več...

Tradicionalni slovenski zajtrk

Namen projekta je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe. Ozaveščanje o zajtrku kot pomembnem obroku dneva. Ohranjanje čistega in zdravega okolja ter ohranjanje podeželja. Seznanjanje mladih s...

več...

Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad  otrok in njihovih bližnjih ter  posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h...

več...

Pasavček

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki v Sloveniji poteka že od leta 2005. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih...

več...

Dan za strpnost in prijateljstvo

Človekoljuben nepridobiten projekt za vrtce, osnovne in srednje šole, z namenom ozaveščanja pomena strpnosti med otroki in mladimi ter spodbujanja spoštljivih medsebojnih odnosov, razumevanja, sodelovanja, prijateljstva in sožitja.

več...
Dostopnost